Dünya

AB’nin enerji vergilendirmesi iklim hedefleriyle çelişkili bulundu

Avrupa Sayıştayı, “Enerji vergilendirmesi, karbon fiyatlandırması ve enerji sübvansiyonları” başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, enerji vergilendirmesinin, iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını destekleyebileceği ancak mevcut vergi seviyelerinin farklı enerji kaynaklarını kirletme seviyesini yansıtmadığı ifade edildi.

AB Komisyonu ve bazı üye ülkelerin fosil yakıt sübvansiyonlarını aşamalı olarak kaldırma taahhütleri olduğu anımsatılan raporda, buna rağmen fosil yakıt desteklemelerinin son 10 yılda nispeten sabit kaldığı kaydedildi.

Raporda, “AB’nin enerji vergilendirme politikaları iklim hedefleriyle örtüşmüyor” ifadesi kullanıldı.

“AB, 2050’ye kadar iklim dostu kıtaya dönüşmeyi hedefliyordu”

AB’nin Yeşil Mutabakat ile 2050 yılına kadar iklim dostu bir kıtaya dönüşmeyi hedeflediği hatırlatılan raporda, enerji vergilendirmesi, karbon fiyatlandırması ve enerji sübvansiyonlarının iklim hedeflerine ulaşmak için önemli araçlar olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, mevcut enerji vergilendirme yönetmeliği kapsamında daha fazla kirletici enerji kaynaklarının daha az karbon salanlara kıyasla vergi avantajına sahip olabildiğine işaret edildi.

Kömür daha az vergilendiriliyor

AB’de kömürün doğal gazdan, bazı fosil yakıtların ise elektrikten önemli ölçüde daha az vergilendirildiği belirtilen raporda, yakıt vergilendirmesindeki farklılıkların da iç pazarı bozabileceği kaydedildi.

Raporda, “Fosil yakıtlar üzerindeki düşük karbon fiyatları ve düşük enerji vergileri, daha yeşil teknolojilerin nispi maliyetini artırmakta ve enerji geçişini geciktirmektedir” değerlendirmesinde bulunuldu.

AB ülkelerinin yakıt sübvansiyonlarına yıllık 55 milyar avronun üzerinde kaynak sağladığı ifade edilen raporda, AB ülkelerinin 15’inin ise yenilenebilir enerjiden daha fazla sübvansiyonu fosil yakıtlara harcadığı da hatırlatıldı.

TRT

Bir yanıt yazın