Sağlık

Asistan hekimler, eğitim ve özlük haklarıyla ilgili sorunlara çözüm istedi

Asistan hekimler, eğitim ve özlük haklarıyla ilgili sorunlara çözüm istedi.

Asistan hekimlerin yedek iş gücü olarak çalıştırılmasına son verilmesini de talep eden Kıbrıs Türk Tapileri Birliği (KTTB) Asistan Hekimler Çalışma Grubu, yaptığı açıklamada sorunları şöyle ifade etti:

“Asistan hekimler, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde uzmanlık eğitiminin yarı süresini tamamlayıp geri kalan zamanlarında gönderildikleri Türkiye Cumhuriyeti’ndeki hastanelerde, diğer asistan hekimlerin hiçbir özlük hakkına sahip olamıyorlar.

Türkiye Cumhuriyeti’nde aynı iş ve görevi yaptıkları meslektaşları, hekim olmaları nedeniyle hakları olan maaş ve sağlık sigortası hakkına sahipken, Dr. Burhan Nalbantoğlu’ndan gönderilen asistan hekimler öğrenci statüsünde burs hakkından başka bir ödenek alamıyor.

Hastanelerde hekim olarak görev yapmaktayken sağlık giderlerini dahi kendileri karşılamak zorunda kalan asistan hekimlerden bazılarının görevlerinin yüksek riskli olması nedeniyle COVID-19 hastalığına yakalandığı ve bu sağlık harcamalarını dahi kendileri karşılamak zorunda oldukları zor koşullara maruz bırakılıyor.”

“GEREKLİ YASAL DEĞİŞİKLİKLERİN YAPILMASI KAÇINILMAZDIR”

Talepler ise şöyle aktarıldı:

“Asistan hekimlerin Türkiye Cumhuriyeti’ne uzmanlık eğitimlerini tamamlamak için KKTC adına gönderildiklerinde, maaş kesintisi yapılmayıp maaşlarının ve gerekli sigorta yatırımlarının devam ettirilmesinin sağlanması adına gerekli yasal değişikliklerin yapılması kaçınılmazdır.

Uzmanlık eğitim sürecinde olan asistan hekimlerin eğitimlerinin standardizasyonu açısından eğitim programı oluşturulması gerekiyor. Bütün dünyada olduğu gibi eğitim verecek olan kliniğin hasta sayısı ve çeşitliliği, fiziki imkanları, eğitici öğretim görevlisi ve uzman kapasitesi sorgulanmalı ve uygunluğu onaylanmış olan kliniklerde uzman eğitimlerine devam edilmelidir. Bu standardizasyonu sağlamakla görevli bir kurul oluşturulması gerek. Bunu yeniden hatırlatıyoruz.”

TIPTA UZMANLIK KURULU OLUŞTURULMALI

Açıklamada KTTB’nin önerisi şu şekilde dile getirildi:

“YÖDAK, Sağlık Bakanlığı, Tıp Fakültesi ve KTTB temsilcilerinin bir araya gelmesi ile çalıştırılacak Tıpta Uzmanlık Kurulu oluşturulmasıdır. Bu kurul vasıtasıyla uzmanlık eğitimi veren kliniklerin akreditasyonu sağlanacak ve asistan hekimlerin eğitimlerinin standardizasyonunu sağlayacak eğitim şemaları oluşturulacaktır.

Uzmanlık eğitimi almak için Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapmakta olan asistan hekimler, kendi branşlarında nöbet yükü altında ezilip tuttukları nöbetlerin ücretini dahi alamazken, görev tanımları dışında acil servislerde ve acil durum hastanesinde çalışmaya zorlanmaktadır. Eksikleri giderilmeyen acil servis ve Acil Durum Hastanesi’ne yapılan bu görevlendirmeler, asistan hekimlere yedek iş gücü muamelesi yapıldığının açık göstergesidir. Acil Servis ve Acil Durum Hastanesi’ndeki personel eksikliğinin giderilerek, kalıcı kadrolar oluşturulmasıyla uzmanlık eğitimi alan asistan hekimlerin ilgili branşları dışında yedek iş gücü olarak çalıştırılmasına son verilmesi gerekir.”

 

Bir yanıt yazın