Kıbrıs

DEV-İŞ ile PEO bir araya geldi

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) ile Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren PEO Yürütme Kurulları, iki sendikal örgüt arasındaki temaslar ve ortak faaliyetler çerçevesinde bir araya gelerek, “2022 ortak faaliyetler programını” belirledi.

Sendikalar, “Daha iyi bir geleceğe, eşit ve adaletli bir topluma, tüm evlatlarının memleketi olacak barışçıl birleşik bir Kıbrıs’a ulaşmaya yönelik ortak bir vizyonun gerçekleştirilmesi hedefiyle, işçi sınıfının değerleri temelinde, emekçilerin ortak eylemini ve faaliyetlerini güçlendirmek” konusunda da anlaştı.

Dev-İş’ten verilen bilgiye göre, toplantı, PEO Merkezi’nde yer aldı. Toplantıda, emekçileri ilgilendiren sorunlar ele alındı ve işbirliğinin genişletilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu ve Kıbrıs sorunundaki mevcut durum değerkendirildi.

Sendikalar, “Kıbrıs sorununun çözümüne, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum emekçilerin ortak faaliyetlerine ve aralarındaki diyaloğa, sendikal harekete katkısını güçlendirilmesi” amacıyla “2022 ortak faaliyet programı” çerçevesini kararlaştırdı.

Açıklamada, iki örgüt, işsizliğin ve yoksulluğun artmasına, sosyal eşitsizliklerin keskinleşmesine yol açan kapitalist sistem krizinin ve pandeminin yol açtığı sonuçlarla tüm dünyada emekçilerin karşı karşıya olduklarını kaydetti.

Çalışma yaşamına ilişkin haklar ile sosyal ve demokratik hakların “pandemi” bahane edilerek kısıtlandığı, çalışma koşullarının ve ilişkilerinin kuralsızlaştırılması sürecinin de hızlandığı belirtilen açıklamada, şunlar dile getirildi:

“Pandemi ve ekonomik krize rağmen, silahlanma rekabeti yoğunlaşmakta ve devletler sağlık ve sosyal refah yerine, savaş endüstrisine milyarlarca euro harcamaya devam etmektedir. Aynı zamanda emperyalist güçler zengin kaynakları denetleme ve kendi planlarını dayatma hedefiyle müdahalelerini sürdürmekte ve gerginlikler tehlikeli bir biçimde artmaktadır. Savaşlar büyük maddi hasarlara, binlerce insanın hayatlarını kaybetmesine, göçmen ve mülteci akımlarının yaşanmasına neden olmaktadır. Daha fazla kâr uğruna çevrenin denetimsiz sömürüsü iklim değişikliğine yol açmakta ve gezegenin sürdürülebilir geleceğini tehlikeye atmaktadır. Pandeminin ülkemizde de yayılmasının yarattığı koşullar Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum emekçilerin ortak sınıfsal çıkarlarını ve aynı zamanda bu krizin de faturasını emekçilerin ve yoksulların sırtına yüklenmemesi için emekçilerin mücadeleleri ve dayanışmalarını yoğunlaştırması ihtiyacını daha da fazla gözler önüne sermektedir. Kıbrıslı emekçilerin kaderleri ortaktır ve tek seçenek sınıfsal işbirliği ve dayanışmadır. Diyaloğun yokluğu ve yeni oldubittilerin yaratılması yurdumuzun kesin taksimine yol açacağını dikkate alan DEV-İS ve PEO Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu durgunluktan duydukları endişeyi ifade etmektedirler. İki örgüt, BM’nin ilgili kararlarında yer aldığı şekilde iki toplumun siyasi eşitliğinin ve tek egemenliğin, tek vatandaşlığın ve tek uluslararası kimliğin olacağı, iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözüm çabasına istikrarlı bir biçimde bağlı kalmaya devam ettiklerini yinelemektedirler. Gerçek ikilem federasyon ve taksim arasında olduğundan Kıbrıs sorununa başka çözüm biçimleri tartışmaları son derece tehlikelidir.”

Sendikalar, “olumsuz gelişmelerin önlenmesi, iki toplum arasında anlaşmaya varılması ve Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek bir çözüm için tek yolun, diyalog sürecinin Crans Montana’da kesintiye uğradığı yerden yeniden başlaması” olduğu görüşünü ortaya koydu.

“Ülkemizin yeniden birleşmesi ile tüm çalışanlar birleşik bir çalışma sisteminin ve birleşik çalışma koşullarının olacağı birleşik bir ekonomi çerçevesinde Kıbrıslı Türk – Kıbrıslı Rum emekçiler barış ve güvenlik içerisinde çalışabilecektir” denilen açıklamada, sendikaların, her iki tarafta da yaşama geçirilecek 2022 ortak faaliyetler programı şöyle açıklandı:

“Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle ortak faaliyetler, Kavazoğlu ve Mişaulis’in anısına gerçekleştirilecek etkinliklere katılım, 1 Mayıs İşçi bayramında etkinlikler düzenleme ve ortak kutlama, 1 Eylül Sendikaların Barış İçin Dünya Çapında Eylem Günü’nü barış için mücadele eden diğer ilerici güçlerle işbirliği içerisinde kutlama, DSF tarafından Emekçilerin Dünya Çapında Eylem Günü olarak ilan edilen 3 Ekim etkinliğine ortak destek, İlçeler ve meslek dalları düzeyinde bilgilendirme toplantıları organizasyonu.”

Bir yanıt yazın