Kıbrıs

Milletvekilleri mazbatalarını Pazartesi alacak

Cumhuriyet Meclisi yeni dönem milletvekilleri pazartesi günü düzenlenecek törenle mazbatalarını alacak.

Cumhuriyet Meclisi, seçim sonuçlarının Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra onuncu gün, yani 7 Şubat saat 10.00’da toplanacak ve milletvekilleri ant içerek göreve başlayacak.

Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü uyarınca ilk toplantıya, Cumhuriyet Meclisi’nin en yaşlı üyesi olan UBP Milletvekili Ünal Üstel başkanlık edecek. Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilinceye kadar, Ünal Üstel Geçici Başkanlık görevini yürütecek. En genç iki milletvekili ise, divan katipleri seçilinceye kadar, geçici katiplik görevini yürütecek.

50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti.

PARTİ İÇİ DEĞERLENDİRMELER YAPILIYOR

Bu arada UBP Merkez Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesinin ardından Parti Meclisi bugün saat 14.30’da toplandı.

DP Parti Meclisi de bu sabah toplanarak, önümüzdeki hafta gerçekleşmesi muhtemel hükümet görüşmelerinde, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’na tam yetki verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçimlerin hemen ardınden meclise girmeyi başaran siyasi partilerle ayrı ayrı görüşme yapmıştı.

GÖREVİ ALAN 15 GÜN İÇİNDE TAMAMLAMAK ZORUNDA

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini, güvenoyu alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline verecek. Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini alan her milletvekili, bu görevini en geç 15 gün içinde tamamlamak veya görevi geri vermekle yükümlü.

Görevi alan grup başkanı veya milletvekilinin önerisine göre bakanlar, Cumhurbaşkanı’nca atanacak. Yeni Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı’nca atanıncaya kadar, mevcut hükümet devam edecek.
Cumhurbaşkanı’nca atanan yeni Bakanlar Kurulu’nun listesi, tam olarak, Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacak ve Bakanlar Kurulu’nun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde, Başbakan veya bir bakan tarafından, Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak.

Programın Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasından sonra güvenoyuna başvurulacak.  Güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlayacak ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılacak.

Bir yanıt yazın