Kıbrıs

Vakıflar İdaresi’nden Halk Vakfı Yaşam Sitesi’yle ilgili açıklama

Vakıflar İdaresi, Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nde yaşayan kişilerin sağlık, refah ve huzurlarının sağlanmasının Halk Vakfı’nın asli görevi olduğuna işaret ederek, bakımevinin idare ve idamesinde söz sahibi olmayan Vakıflar İdaresi’nin bakımevinde yaşanan sorunlara çare bulma konusunda sınırlı yetkileri bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, “Kurallara uyulmayan yaşlı bakımevlerinde prosedür ne ise şu an içerde barınan kişilerin durumları göz önünde tutularak derhal yerine getirilmelidir. İnsani yaşam hakkını güvence altına alması gereken devletimizdir” denildi.

Vakıflar İdaresi’nin konuyla ilgili açıklaması aynen şöyle

“Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nde yaşayan ve aile bireyleri bakımevinde yaşamak durumda kalan ailelerin endişelerini paylaşmakta ve bireylerin hak ettikleri bakımı alamamalarından dolayı büyük üzüntü içerisindedir.

Vakıflar İdaresi’nin en baştaki gayesi Sınırüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nde yaşayan kişilerin sağlık, refah ve huzurlarının sağlanmasıdır ki bu da Halk Vakfı’nın asli görevidir. Sınırüstünde ziyeret edilen Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nin mülkü Vakıflar İdaresi’ne ait olmadığından dolayı ne yazık ki idare ve idamesinde pek fazla söz sahibi değildir. Halk Vakfı, Vakıflar İdaresi’ne bağlı olsa da yaşanan sorunlara çare bulma konusunda Vakıflar İdaresi’nin çok sınırlı yetkileri bulunmaktadır.

Uzun süredir yaşlı bakımevinde şartlar kriterlerin çok altındadır. Covid 19’un tüm dünyayı sarması ile bundan en çok etkilenen yerler tüm dünyada olduğu gibi yaşlı bakımevleri olmuştur. Bu durum Yaşlı Bakımevindeki şartları daha da zora sokmuştur. Yaşlı bakımevinin içinde bulunduğu durum kabul edilebilir değil, hemen ilgi gösterilmesi gereken bir sorundur ve bunun için de konunun çözümüne ilişkin KKTC hükümetinin alacağı her kararda yanlarında olacağımızı ve elimizden gelen her türlü desteği verecegimizi ifade ederiz.

Basından da takip edilebileceği gibi Vakıflar İdaresi, Sınırüstü’nde bulunan ilgili yaşlı bakımevi hakkında KKTC hükümeti ile sürekli iletişim içinde olmuştur. Kurallara uyulmayan yaşlı bakımevlerinde prosedür ne ise şu an içerde barınan kişilerin durumları göz önünde tutularak derhal yerine getirilmelidir. İnsani yaşam hakkını güvence altına alması gereken devletimizdir”

 

Açıklamada, Halk Vakfı’yla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

“Halk Vakfı, yoksul, kimsesiz ve yardıma muhtaç yaşlı insanlar için bakımevi kurmak; geliştirmek ve idame ettirmek, ayrıca bu insanlara bakımevi dahilinde her türlü iaşe, ibade ve sağlık hizmetleri vermek maksadıylae tescil edilmiş bir mülhak vakıftır ve video konusu bakımevi bu vakfın amacı olarak kurulan bir bakımevidir. Mülhak Vakıflar, Mütevelli Heyetince idare olunan vakıf türüdür. Vakfın aktif yöneticileri, Melek Fahri Doğan ve Fahri Bilgehan’dır. Halk Vakfı defalarca tarafımızdan uyarılmış, defalarca yerinde ziyeret edilmiş ve tüm ikazlara rağmen gerekli tedbirleri almamıştır”

Açıklamanın sonunda şu hususlara dikkat çekildi:

“Halk Vakfı. ciddi adımlarını hemen atmalı ve binanın durumunu yaşanır hale getirmeli, yaşlı bakımevinde yaşayan kişilerin hiçbir zaman yalnız kalmayacak şekilde vardiyalı hasta bakıcılar istihdam etmeli ve orada kalanların sağlık ve huzurlarını koruyacak koşulları sağlamalıdır. Vakıflar İdaresi, Halk Vakfı tarafından atılacak tüm adımlara her zaman desteğini koymaya hazır olduğunu da bu vesile ile belirtmek ister. Konunun aciliyetini öğrenir öğrenmez gerekli tedbirlerin alınması için talimatlar vererek problemin çözümünü başlatan Sayın Başbakan Faiz Sucuoğlu’na teşekkür ederiz”

Bir yanıt yazın