Kıbrıs

Vakıflar ve Din İşleri’ne bağlı binaların elektrik borçlarının tahsiliyle ilgili mali düzenlemeye gidildi

Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Dairesi’ne bağlı cami ve cami lojmanlarıyla binalarının, yapılandırılmış ve ödenmemiş elektrik borçlarının tahsil edilebilmesine olanak sağlanması amacıyla hazırlanan yasa gücünde kararname dünkü Resmi Gazete yayımlandı.

Kararnameye göre, 2014 Mayıs ayında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu nezdinde yapılandırdığı hesaplardaki tüketim borçlarının tek bir defada ve peşin olarak, ana paranın tamamının, yasa gücünde kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde ödenmesi halinde, birikmiş ana para ve gecikme zamlarının tümü ödenmiş addolunacak.

Resmi Gazete’de, kararnamenin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda oluşan ivedi nakit ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunulmasını amaçladığı belirtildi.

Bir yanıt yazın