Kıbrıs

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi komitede onaylandı –

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 287 milyon 653 bin 100 TL’lik Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile bakanlığa bağlı Serbest Liman ve Bölge’nin bütçesini oyçokluğuyla onayladı.

Komitede verilen aranın ardından Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesinin genel görüşmesine devam edildi.

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, AKSA ile imzalanan protokol çerçevesinde enterkonnekte sisteminin devreye girmesiyle , solar da dahil önceden yapılan anlaşmaların yürürlükten kalkacağını savundu.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın, yurtdışı yollukların artış oranlarının neye göre belirlendiğini sordu.

Maliye Bakanlığı yetkilisi de bunun planlanan temaslar doğrultusunda belirlendiğini söyledi.

-Baybars

Bağımsız milletvekili Ayşegül Baybars, hükümet programında Ekonomi ve Enerji Bakanlığıyla ilgili maddeleri okuyarak, protokolde yer alan konularda ne durumda olunduğuyla ilgili Amcaoğlu’ndan bilgi istedi.

Ekonomi Bakanlığı’nın ülkedeki tüm yatırımlardan sorumlu olması gerektiğini ve öncelikle yabancı yatırımcıların gayrı menkul dışında yatırım yapmasının önünün açılması gerektiğini belirtti.

Bakanlığın sanayi politikaları varsa ne olduklarını da merak atiğini dile getiren Baybars, şirket kurma süreçlerinin kısaltılması için neler yapıldığını da sordu.

Baybars, konuşmasının devamında Amcaoğlu’na bir dizi soru yönelterek, cevapları değerlendirdi.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali, bu bakanlığın sadece maaş ödemekle sorumlu bir imaj çizdiğini kaydederek, bu nedenle enerji bacağını konuşmanın “çok anlamsız” olduğunu söyledi.

Yenilenebilir enerjide 2016 yılında bile izinlendirme yapılamadığını hatırlatan Şahali, akaryakıt ve gazın fiyatlandırma yetkisinin bu bakanlıkta olduğunu hatırlatarak, bu kış aylarında tüm ülkenin bu ürünlerin fiyatlarının ne olacağını merak ettiğini belirtti.

Şahali, fiyat denetimi konusuna değinerek, denetlemesi gerekenin Ticaret Dairesi olduğunu ancak var olan personelle bunun mümkün olamayacağını kaydetti.

Genel tüketim maddelerinde niye “maksimum fiyat şudur” kararı alınamadığını soran Şahali, insan kaynağı yeterli olmasa da bunun yapılabileceğini söyledi.

Ülkedeki kayıt dışılığın devasa boyutlarda olduğunu, üstelik bunun çok sistematik şekilde devletin kayba uğratıldığı bir nokta olduğunu ileri süren Şahali, gümrükte KDV’si direkt alınan ürünlerin bile el değişme sırasında birden çok KDV ödemesine maruz kalmasını eleştirdi.

Şahali, nakit kullanımının sınırlandırılmasıyla kayıt dışılığın büyük ölçüde kontrol altına alınacağını söyleyerek, tüm bunlar yapılmazsa bakanlığın sadece maaş ödemekten ibaret olacağını belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığının hareket alanının sınırsız olduğunu ve her haneye nüfus edebileceğini belirten Şahali, denetim faaliyetlerinin alınan kararlarla sürdürülebilir hale getirilebileceğine inandığını kaydetti.

Şahali, buharlı nikotin ürünü emirnamesinin geçtiğini ve bu ürünün test edilmesine olanak sağlayacak yapıya sahip olunmadığını söyledi.

Bu ürünün ithalatının önünü açan üst düzey bir bağlantı olduğunu iddia eden Şahali, böyle bir ürünün ülkeye gelmesini kendi açısından kabul edilebilir bulmadığını söyledi.

Hal yasasıyla ilgili atılan adımları da sıralayan Şahali, Hal Yasasının geçmesiyle belediyenin yetkilerinin de kaldırıldığını hatırlattı.

-Amcaoğlu

Eleştirileri yanıtlayan Enerji ve Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu, buharlı tütün ürünlerinin Güney’de yasal olması nedeniyle siparişle evlere bile gelecek hale geldiğini, alınan kararla en azından ruhsatsız olanları toplama hakları olacağını kaydetti.

Ülkeye girişlerinde de Sağlık Bakanlığının onayına ihtiyaç duyulacağını ve bunun bile bir süzgeç görevi göreceğini ve şu an herhangi bir ithal izni talebi de bulunmadığını vurguladı.

Amcaoğlu, kimsenin canını yakacak bir karar almadıklarını ve kendilerinin bu konuda çok titiz davrandığını yineleyerek, en azından satışını yetkiye ve denetime bağladıklarını kaydetti.

Serbest Liman işletme tüzüğünün değişeceğini de belirten Bakan Amcaoğlu, yapılacak bazı değişikliklerle ilgili bilgi verdi

Konuşmaların ardından 287 milyon 653 bin 100 TL’lik Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi.

TAK

Bir yanıt yazın