Kıbrıs

Konut ve iş yerlerinin tahliyesine ilişkin hükümlerin tahsilatı ertelendi

 

İcra ve mazbata gibi parasal hükümlerle konut ve iş yerlerinin tahliyesine ilişkin hükümlerin tahsilatı veveya icrası 20 Nisan 2022 tarihine kadar ertelendi.

Karara ilişkin yasa gücünde kararname, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

Bakanlar Kurulu’nda onaylanan “Parasal Hükümlerle Konut ve İşyerlerinin Tahliyesine İlişkin Hükümlerin Tahsilatının Ertelenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacak.

 

Kararname, Covid-19 nedeniyle yaşanan sıkıntılar dikkate alınarak, halihazırda verilmiş icra ve mazbata gibi parasal hükümlerle konut ve iş yerlerinin tahliyesine ilişkin hükümlerin tahsilatının veveya icrasının ertelenmesi ile ilgili kuralları belirlemeyi amaçlıyor.

 

Kararnameye göre, Hukuk Mahkemeleri Usulü Yasası’nın 14’üncü maddesi uyarınca 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren verilmiş olan parasal hükümlerle konut ve işyerlerinin tahliyesine ilişkin hükümlerin tahsilatı veveya icrası hükümlü borçlunun hükmün alındığı kaza mahkemesine tek taraflı istida ile başvurması halinde 20 Nisan 2022 tarihine değin ertelenebilecek.

 

İcra dosyalanmış meselelerde de envanter tutularak satış işlemi 20 Nisan 2022 tarihine kadar ertelenir. Aile davalarında verilmiş tazminat ve nafaka hükümlerinin icrası ise Kararname’nin dışında bırakıldı.

 

Bir yanıt yazın