Kıbrıs

Beşparmak Düşünce Grubu Genel Koordinatörü Yalçın Vehit oldu

Beşparmak Düşünce Grubu Derneği Genel Kurulu’nda Yalçın Vehit, tek aday olarak uzlaşı ve oybirliği ile Genel Koordinatör görevine seçildi.

28 Ocak’ta yapılan Genel Kurul’da Divan Başkanı olarak İsmail Bozkurt, Divan yazmanları olarak ise Gökhan Güler ile Hatice Şahin seçildi.

Divan Seçiminin ardından Genel Kurul Gündem’inin görüşmelerine geçildi.  Sırası ile Faaliyet Raporu KUK (Koordinasyon ve Uygulama Kurulu) Üyesi Alişan Şan tarafından ve Mali Rapor da KUK Üyesi Yalçın Vehit tarafından Genel Kurul üyelerinin bilgisine sunuldu. Faaliyet Raporu ve Mali Rapor,  görüşmelerin tamamlanmasının ardından oy birliği ile onaylanmıştır.

Geçmiş dönem Genel Koordinatörü Hasibe Şahoğlu görevde olduğu dönemle ilgili genel bir değerlendirmede bulundu. Divan Başkanı İsmail Bozkurt, Şahoğlu’na Genel Kurul adına bugüne kadar yapmış olduğu özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ettti.

Beşparmak Düşünce Grubu Derneği Genel Kurulu’nda daha sonra, Yalçın Vehit, tek aday olarak uzlaşı ve oybirliği ile Genel Koordinatör görevine seçildi.

Koordinasyon ve Uygulama Kurulu üyeliklerine Hasibe Şahoğlu, Salih Saner, Gökhan Güler, Hatice Şahin, Muharrem Özdemir ve Mert Özdeş, Disiplin Kurulu üyeliklerine Hakkı Atun, İsmail Bozkurt ve Ergün Olgun, Denetleme Kurulu üyeliklerine Recep Gürler ile Tamer Müftüzade uzlaşı ve oybirliği ile getirildi.

Bir yanıt yazın